Børneundersøgelser

Alle danske børn bliver tilbudt syv forebyggende helbredsundersøgelser hos deres praktiserende læge når de er hhv. 5 uger, 5 og 12 mdr og derefter årligt frem til barnet fylder 5 år.

Desuden tilbydes vaccination i hht. Statens Serums Instituts anbefalinger.

Du kan her læse mere om Det danske børnevaccinationsprogram