Graviditet

Hvis du mener, du er gravid, kan du enten lave graviditetstest hjemme eller henvende dig i lægeklinikken, hvor sekretær vil teste en urinprøve. 

Ved positiv graviditets test vil du få tid til 1. graviditetsundersøgelse ca. 9 uger efter 1. blødningsdag i din sidste menstruation.
 
Der er indlagt fire undersøgelser hos din praktiserende læge:

  • 1. graviditetsundersøgelse: ca. 9-10 uger
  • 2. graviditetsundersøgelse: 25. uge
  • 3. graviditetsundersøgelse: 32. uge
  • Efterundersøgelse: 8 uger efter fødsel

 
Ved alle graviditetsundersøgelser skal der foretages urinundersøgelse. Ved 1. og evt. 2. graviditets undersøgelse tages blodprøve.   
 
Der er i enkelte tilfælde indlagt 1-2 undersøgelser med sukker-belastning (undersøgelse for sukkersyge).
 
Derudover henvises du til to scanninger samt forløb hos jordemor.
Enkelte gravide vil have behov for ekstra lægeundersøgelse og henvises til obstetrisk ambulatorium.
 
Yderligere oplysninger vedrørende graviditet og fødsel kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.