Psykologer

Efter henvisning kan der ydes tilskud til psykologhjælp i følgende tilfælde:

 • Røveri, volds- og voldtægtsofre.
 • Trafik- og ulykkesofre.
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 • Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 • Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 • Pårørende ved dødsfald.
 • Personer, der har forsøgt selvmord.
 • Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 • Personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb.
 • Personer over 18 år der har en let til moderat depression.
 • Personer over 18 år der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD.

Tilskuddet udgør 60% af psykologens honorar. Der kan højst ydes tilskud til 12 konsultationer. Personer som behandles for depression eller angst kan dog genhenvises, således at tilskud ydes for op til 24 konsultationer i alt.

Unge mellem 18-24 år med let til moderat depression eller angst kan få gratis psykologhjælp.
 
Du kan læse mere omkring psykologbehandling på Patienthåndbogen
 
Ved at klikke på nedenstående link får du overblik over psykologer samt ventetider i Aalborg Kommune:
Psykologer