Sygehus

Hvis du er blevet henvist til undersøgelse på sygehus, vil du modtage indkaldelse i din e-boks inden for et par uger. Er du frameldt digital post fra det offentlige vil du fortsat modtage indkaldelse med almindelig post. Modtager du ikke indkaldelse inden for forventet tid, bedes du kontakte os.
 
Du kan frit vælge sygehus, når du skal undersøges eller behandles. Du har også ret til at blive udredt inden for en måned. Hvis ventetiden på en behandling overstiger 30 dage, har du desuden ret til at vælge behandling på et privathospital.
 
Du kan læse mere om dine rettigheder som patient, reglerne for frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg og ret til hurtig udredning på Region Nordjyllands hjemmeside
 

Hvis du ønsker at blive henvist til andet sygehus, skal du kontakte Enheden for Sygehusudvalg efter at du har modtaget dit indkaldelsesbrev fra sygehuset. 
Enheden for Sygehusvalg kan kontaktes på tlf. 97 64 80 20.