Influenza vaccination 

Vi vaccinerer hver år mod influenza fra 1. oktober til og med den 15. januar. 

For gravide i 2. eller 3. trimester og for personer med immundefekt og deres husstandskontakter, er tilbuddet dog gældende til udgangen af februar. Børn der er påbegyndt vaccination senest 15. januar 2022, men mangler anden vaccination eller efter første vaccination er fyldt 7 år, kan færdigvaccineres inden 1. marts 2022. 

Følgende borgere er omfattet af tilbuddet om gratis influenzavaccination:

 • Alle personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2022
 • Personer, der lever med kroniske sygdomme som:
  - Kronisk lungesygdom
  - Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  - Diabetes 1 eller 2
  - Medfødt eller erhvervet immundefekt
  - Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  - Kronisk lever- og nyresvigt
  - Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige med BMI >35
 • Førtidspensionister
 • Immunsupprimerede og deres husstandskontakter efter lægelig vurdering
 • Børn på 2 år til og med 6 år 
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Sundheds- og plejepersonale med tæt kontakt til personer i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza, og studerende, elever, ufaglærte mv. der også har tæt kontakt til personer i særlig risiko for alvorligt forløb.
 • Børn og voksne med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Husstandskontakter til børn i øget risiko

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

18.02.2022