Pneumokok vaccination 

Pneumokokker er en gruppe bakterier, der i visse tilfælde kan give alvorlig sygdom blandt andet lungebetændelse. For at beskytte sårbare personer er vaccination mod pneumokokker gratis for alle, der er fyldt 65 år, børn og voksne med visse kroniske sygdomme og andre personer, som er i særlig risiko. Tilbuddet gælder til og med d. 31. december 2022. 

Følgende personer er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination:

 • Raske personer på 65 år og derover 
 • Beboere på plejehjem eller botilbud
 • Kronisk hjerte-, lunge-, lever-, nyresygdom
 • Diabetes mellitus
 • Svejsere
 • Særlige risikogrupper under 18 år
 • Manglende milt eller dysfunktion af milten
 • Medført eller erhvervet immunsupression
 • Liquorlækage
 • Tidligere invasiv pneumokoksygdom
 • Cochlear implantation
 • Udført stamcelletransplantation
 • Udført organtransplantation
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor vedkommende ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom

For yderligere information henviser vi til Sundhedsstyrelsens hjemmeside

03.04.2022